Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro Eshop
 

 1. Všeobecná ustanovení
  Provozovatel: PEPA STYL s.r.o.,Procházkova 339 01 Klatovy, IČO: 03080226 

  Zákazník po učinění závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodání zboží prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Tedy jak pro kupujícího, tak i pro prodávajícího.
 2. Dodací lhůta
  Objednané zboží bude dodáno v nejkratší možné době. Pokud je zboží skladem odesíláme ho v následující pracovní den od přijetí objednávky. V případě, že některé zboží skladem není je standartní doba pro dodání 14-20 pracovních dnů. Pokud bude doba delší než-li 20 pracovních dnů, dodavatel se s Vámi spojí a domluví termín dodání. Dodané zboží se považuje za doručené v okamžik dodání na adresu, kterou zákazník stanoví v objednávce.
 3. Doprava
  Dopravu zboží na uvedenou adresu zajišťuje dodavatel,dle dohody s kupujícím. Poštovné se připočítává k ceně zboží. Od 2 000,-Kč -poštovné zdarma. Objednané zboží je možné zaplatit:
  • Na dobírku při převzetí od přepravce.
  • Převodem na bankovní účet u ČSOB č.u. 265349072/0300. Při tomto způsobu je kupující osvobozen od poplatku za dobírku.
  • Osobně v některém z našich obchodů.
 4. Kontrola dodávky
  Kontrolu dodávky je kupující povinen provést již při převzetí balíku od přepravce, za přítomnosti doručovatele. Pokud kupující shledá zásilku závadnou, nesmí ji od přepravce převzít a reklamuje zásilku ihned u přepravce. Dopravce s Vámi sepíše protokol o závadě a bude doručen zpět dodavateli. Kupující neprodleně ohlásí dodavateli skutečnost o shledané závadě, aby mohl dodavatel dohodnout další postup odeslání nového zboží. Na pozdější reklamaci závady zjištěné bez přítomnosti doručovatele nebude brán zřetel.
 5. Vrácení zboží
  Kupující má právo podle novely občanského zákoníku č. 367/2000, odst. 6 vrácení zboží do 14-ti dnů bez udání důvodu v nepoškozeném obale. Při vrácení zboží je třeba, aby kupující tuto skutečnost telefonicky nahlásil dodavateli, včetně druhu zboží a čísla faktury, na kterou prodávající poukáže částku odpovídající hodnotě zboží, sníženou o náklady spojené s vrácením zboží. Zboží lze poslat poštou - doporučeným balíkem (ne na dobírku). Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání, v původním nepoškozeném obalu.
 6. Reklamace
  Pokud najdete na produktu vadu v době její záruční lhůty, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době nárok na reklamaci. Případné reklamce vyřídí dodavatel s odběratelem individuálně v souladu s platným právním řádem. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením či nesprávným skladováním. Dvouletá zákonná záruční doba se vztahuje na veškeré zboží, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 7. Ochrana osobních údajů
  Prodejce se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí každého zákazníka. Dodavatel ukládá se souhlasem zákazníka jejich osobní údaje - jméno, adresu, telefon, e-mailové spojení, které usnadní další objednávky. Prodejce se zaručuje, že údaje nepředá třetí osobě.